Velkommen til nettstedet for Lervig Brygge Pluss

Her finner du nyttig informasjon om sameiet og boligen din.

Siden er styrt av det til enhver tid sittende styret i Lervig Brygge Pluss.

Siden er under stadig forbedring, og innspill tas mot med takk. Har du funnet ut noe nyttig som man kan dele med andre så er det bare å sende inn til styrets nye epost. Den gamle fungerer også. (Vi lenker ikke adressen på grunn av sikkerhet så dere må skrive den inn)

Styrets kommunikasjon

Denne hjemmesiden, Bate sin portal og epost er styrets kommunikasjonskanaler. Enkelte saker kan også bli publisert i appen til Selvaag Pluss Service AS.

Vi bruker ikke sosiale medier til annet enn private ting. Har dere behov for å hendvende deg til styret så bruk eposten. Styret har møter hver 3-4 uke. Gjelder det saker av en art som må styrebehandles så påregn god tid før dere eventuelt får svar. Akutte hendvendelser tar vi selvfølgelig med en gang.